Artykuły

Drukuj

Kierownik Oddziału
Kierownik oddziału: Dr n.med. Izabela Sowińska-Krzyżanowska

 

O nas
          Oddział istnieje od 1948r. W tym czasie funkcję ordynatorów pełnili: dr.med. Dwernicki, dr med. Wróblewski, dr n.med. J. Lenarcik, lek.med. A. Ficek, obecnie funkcję ordynatora pełni dr n.med. I. Sowińska-Krzyżanowska. Oddział Laryngologii zajmuje się leczeniem i diagnostyką schorzeń nosa, uszu, gardła, krtani, zatok i ślinianek. Ponadto jest prowadzona diagnostyka i leczenie schorzeń onkologicznych w obrębie narządów ORL i urazów twarzoczaszki. Oddział stale współpracuje z Instytutem Onkologii w Gliwicach, klinikami laryngologii oraz oddziałem chirurgii szczękowo-twarzowej. Pełnimy dyżury na zmianę z Oddziałem  Laryngologii, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Oddział posiada sale chorych: jednoosobowe, dwuosobowe, czteroosobowe i pięcioosobowe. W oddziale znajduje się sala operacyjna tylko dla potrzeb oddziału laryngologii spełniająca wszelkie normy, posiadająca mikroskop operacyjny. Oddział ma dwułóżkową salę pooperacyjną z kardiomonitorem.

 


Warunki przyjęcia na oddział
             Warunkiem przyjęcia pacjenta do oddziału jest skierowanie do hospitalizacji. Chorzy przyjmowani są codziennie o godz. 08:00 rano na czczo w sali zabiegowej w oddziale i kwalifikowani do leczenia planowego a następnie kierowani do izby przyjęć szpitala.

 

Jak trafić na nasz oddział

(w celu dojścia na Oddział laryngologii kierując się wejściem od ulicy Prusa, przechodzimy przez Izbę Przyjęć, w końcu korytarza skręcamy na lewo, przechodzimy obok wind, przechodzimy na wprost przez dźwi, kierujemy się schodami na pierwsze piętro)

Kontakt

BRAK

Pracownie diagnostyczne
        
Przy Sali operacyjnej znajduje się sala zabiegowa, w której odbywają się zabiegi operacyjne w znieczuleniu miejscowym, oraz zabiegi endoskopowe. W ostatnich latach oddział wyposażony został w nowoczesny sprzęt do diagnostyki krtani - videolaryngoskop, diagnostyki nosa i nosogardła – nasofaryngoskop i aparat do krioterapii narządów laryngologicznych. Oddział posiada pracownię audiologiczną w której wykonuje się badanie słuchu progowe i nadprogowe, badanie tympanometryczne a także a także diagnostykę zawrotów głowy (próby kaloryczne).

Zabiegi operacyjne
            Tonsillektomia, plastyka przegrody nosa, operacje zatok szczękowych z sinusoskopią, polipektomie nosowe, konchotomie, operacje ślinianek podżuchwowych, operacje guzów łagodnych szyi, tracheotomie, zaopatrywanie urazów szyi i twarzoczaszki , direktoskopia z mikrochirurgią krtani Kleinsassera, ezofagoskopie, usuwanie zmian skóry w obrębie głowy i szyi, uvuloplastyki, krioterapie.

Zabiegi operacyjne
          Diagnostyka niedosłuchów: badanie audiometryczne (progowe i nadprogowe), badanie tympanometryczne, badanie błędników (próby położeniowe i  kaloryczne), nasofaryngoskopia, videolaryngoskopia, ezofagoskopia nasofaryngoskopia, rynoskopia, direktoskopia, ezofagoskopia.

Nauka i dydaktyka
          Personel oddziału odbywa regularne comiesięczne szkolenia dydaktyczne celem podnoszenia kwalifikacji.

Publikacje naukowe
            Oddział współpracuje w badaniach klinicznych z Zakładem Biologii Molekularnej śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu. Efektem tej współpracy są prace które zostały wysłane do  poniższych czasopism. 
           1.Ekspresja genów kodujących białka macierzy pozakomórkowej w różnicowaniu raka płaskonabłonkowego dna jamy ustnej i języka. Autorzy: U.Mazurek, J.Gola, J.Pilch, I.Sowińska-Krzyżanowska Praca po recenzjach ukaże się w 2012 r w European Archives of  Oto-Rhino-Laryngology and Head&Neck
           2.Defensin B2 in differentiation of  squamous cell carcinomas in haed and neck.
Autorzy: M. Mazurek, J.Gola, J. Pilch I.Sowińska-Krzyżanowska. Praca została wysłana do Journal Clinical Oncology praca została przyjeta i przekazana do recenzji.

 

2011 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates