Wyniki

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Zakup i dostawę nici chirurgicznych, materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych.

  • Wynik cz.1                                                                   (.zip)
  • Wynik cz.2                                                                   (.zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, opakowaniowych oraz odpadów z budowy i remontów.

  • Wynik                                                                         (.zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Kompleksowa obsługa techniczna polegającą na całodobowej ciągłości bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i systemów w obiektach Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Techniczne utrzymanie ruchu Szpitala w zakresie robót ogólnobudowlanych, ślusarskich i instalacyjnych: wodno - kanalizacyjnych, co., elektrycznych oraz obsługi technicznej gazów medycznych i technicznych.

  • Wynik                                                                         (.zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

  • Wynik                                                                         (.zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych.

  • Wynik                                                                         (.zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 : transport sanitarnybez opieki medycznej, tranport sanitarny z podstawową opieką medyczną, transport sanitarny z opieką medyczną.

  • Wynik                                                                         (.zip)
Rejestr zmian