Wyniki


Zawiadomienie o wyborze oferty:

 

Bytom:  Wykonanie remontu pomieszczeń szpitalnych w ramach nakazu Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znajdujących się w: budynku głównym przy Al. Legionów 49, Zakład Opiekuńczo Leczniczy (IIp.); budynku nr III przy ul. Żeromskiego 7, ciąg komunikacyjny parter; budynku nr V przy ul. Żeromskiego 7, magazyn bielizny czystej i brudnej oraz pracownia RTG; budynku IV przy ul. Żeromskiego 7, pomieszczenie socjalne radiologów; budynku nr I przy ul. Żeromskiego 7, klatka schodowa.

  • Wynik                                 (. zip)


Zawiadomienie o wyborze oferty:

 

Bytom:  Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w zakresie: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej.

  • Wynik                                 (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

 

Bytom:  Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych.

  • Wynik                                 (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawę soczewek, utworzenie depozytu soczewek, dostawę materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej, dzierżawę aparatu do witrektomii przedniej, tylnej i fakoemulsyfikacji wraz z laserem dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.
  • Wynik                                 (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom:  Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu – etap 3.

  • Wynik                                 (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:
 

Bytom:  Dostawa produktów leczniczych niwolumab oraz glekaprewir + pibrentaswir do 30.6.2019r..

  • Wynik                                 (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych.

  • Wynik                                 (. zip)
     

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Kompleksowa obsługa techniczna polegającą na całodobowej ciągłości bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i systemów w obiektach Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Techniczne utrzymanie ruchu Szpitala w zakresie robót ogólnobudowlanych, ślusarskich i instalacyjnych: wodno - kanalizacyjnych, co., elektrycznych oraz obsługi technicznej gazów medycznych.

  • Wynik                                 (. zip)

Rejestr zmian