Wyniki

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Dostawa rękawiczek, drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego.

 • Wynik                                 (. zip)
   

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Dostawa produktu leczniczego Sofosbuwir + welpataswir do 30.6.2019 r.

 • Wynik                                 (. zip)


Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Dostawa produktów leczniczych eltrombopag i piksantron do 30.6.2019 r..

 • Wynik - pak. 2                                  (. zip)
 • Wynik - pak. 1                                  (. zip)


Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu z uwzględnieniem programu naprawczego Szpitala.

 • Wynik - pak. 1,2                                  (. zip)
 • Wynik - pak. 3-6                                  (. zip)
 • Wynik - pak. 7                                      (. zip)
 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1: transport sanitarny bez opieki medycznej, transport sanitarny z podstawową opieką medyczną, transport sanitarny z opieką medyczną..

 • Wynik                                                  (. zip)Zawiadomienie o wyborze oferty:
 

Bytom: Dostawa produktów leczniczych od 01.07.2018 do 30.06.2019 r.

 • Wynik- pak. 2,3,10,12                                                               (. zip)
   
 • Wynik- pak. 1,14,18                                                                   (. zip)
   
 • Wynik- pak. 4,5,6,7,8,9,11,13,15,16,17,19,20                           (. zip)Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom:Wykonanie remontu pomieszczeń szpitalnych w ramach nakazu Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znajdujących się w: -budynku głównym przy al. Legionów 49, Zakład Opiekuńczo Leczniczy ( II p.) -budynku nr III przy ul. Żeromskiego 7, ciąg komunikacyjny parter -budynku nr V przy ul. Żeromskiego 7, magazyn bielizny czystej i brudnej.”

 • Wynik                                               (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji oraz testów specjalistycznych sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.”

 • Wynik                                               (. zip)
 • Wynik 2                                            (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Dostawa leków i płynów infuzyjnych do apteki szpitalnej oraz dostawa leku Talidomid na import docelowy”

 • Wynik                                               (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Dostawa produktu leczniczego lenalidomid w dawkach 15mg i 25mg.”

 • Wynik                                               (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: „Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek oraz dostawa materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu”

 • Wynik- pak.1-6; 9-14                                     (. zip)
 • Wynik- pak. 7-8                                               (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: "Dostawa produktów leczniczych do 30.06.2018"

 • Wynik strona: 2,5,6,7,9,13,14,15,16,17,18                                     (. zip)
 • Wynik strona: 1,3,4,8,10,11,12,19                                                     (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: "Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych"

 • Wynik                                     (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: "Dostawa produktu leczniczego Elbaswir + grazoprewir do 31.12.2017r. II"

 • Wynik                                     (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: "Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych"

 • Wynik                                     (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: "Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych"

 • Wynik                                     (. zip)
   

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: "Szpital Specjalistyczny Nr 1: Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu” – etap 9"

 • Wynik                                     (. zip)

 


Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: "Dostawa rękawiczek, drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego"

 • Wynik pak. 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,25,29,31       (. zip)
 • Wynik pak. 1                                                                                     (. zip)
 • Wycofanie wyniku  pak. 9             (. zip)
 • Wynik pak. 9                                     (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:


Bytom: "Dostawa produktów leczniczych: Lenalidomid, Ruksolitynib oraz Certolizumab pegol  do 31.12.2017r."

 • Wynik        (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:


Bytom: "Termomodernizacja budynku nr 2 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu"

 • Wynik        (. zip)
 • <
Rejestr zmian