Wyniki

Zawiadomienie o wyborze oferty:Zawiadomienie o wyborze oferty:


Bytom: "Dostawa produktów leczniczych: Lenalidomid, Ruksolitynib oraz Certolizumab pegol  do 31.12.2017r."

 • Wynik        (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:


Bytom: "Termomodernizacja budynku nr 2 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu"

 • Wynik        (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:


Bytom: "Dostawa produktu leczniczego obinutuzumab do 31.12.2017r.""

 • Wynik        (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:


Bytom: "Dostawa produktu leczniczego Elbaswir + grazoprewir do 31.12.2017 r."

 • Wynik        (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:


Bytom: "Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1: transport sanitarny bez opieki medycznej, transport sanitarny z podstawową opieką medyczną, transport sanitarny z opieką medyczną."

 • Wynik        (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:


Bytom:"Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji oraz testów specjalistycznych sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu- etap II"

 • Wynik        (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:


Bytom: Dostawa produktów leczniczych do 31.12.2017r.”

 • Wynik        (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Dostawa leków i płynów infuzyjnych do apteki szpitalnej oraz dostawa leku Talidomid na import docelowy”

 • Wynik        (. zip)
 • Wynik 2     (. zip)
 • Wynik 3     (. zip)
 • Wynik 4     (. zip)
 • Wynik 5     (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

 

Bytom: Pomoc pod nadzorem personelu medycznego w opiece przy pacjencie, zapewnienie transportu wewnętrznego oraz kompleksowe sprzątanie obiektów dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu wraz ze stałym uzupełnianiem dozowników ściennych, podajników i wkładów.”

 • Wynik        (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

 

Bytom: Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji oraz testów specjalistycznych sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w  Bytomiu””

 • Wynik        (. zip)
 • Wynik 2     <
Rejestr zmian