Wyniki

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawę soczewek, utworzenie depozytu soczewek, dostawę materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej, dzierżawę aparatu do witrektomii przedniej, tylnej i fakoemulsyfikacji wraz z laserem dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.
 • Wynik                                 (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom:  Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu – etap 3.

 • Wynik                                 (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:
 

Bytom:  Dostawa produktów leczniczych niwolumab oraz glekaprewir + pibrentaswir do 30.6.2019r..

 • Wynik                                 (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych.

 • Wynik                                 (. zip)
   

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Kompleksowa obsługa techniczna polegającą na całodobowej ciągłości bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i systemów w obiektach Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Techniczne utrzymanie ruchu Szpitala w zakresie robót ogólnobudowlanych, ślusarskich i instalacyjnych: wodno - kanalizacyjnych, co., elektrycznych oraz obsługi technicznej gazów medycznych.

 • Wynik                                 (. zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Dostawa rękawiczek, drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego.

 • Wynik                                 (. zip)
   

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Dostawa produktu leczniczego Sofosbuwir + welpataswir do 30.6.2019 r.

 • Wynik                                 (. zip)


Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Dostawa produktów leczniczych eltrombopag i piksantron do 30.6.2019 r..

 • Wynik - pak. 2                                  (. zip)
 • Wynik - pak. 1                                  (. zip)


Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu z uwzględnieniem programu naprawczego Szpitala.

 • Wynik - pak. 1,2                                  (. zip)
 • Wynik - pak. 3-6                                  (. zip)
 • Wynik - pak. 7                                      (. zip)
 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom: Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1: transport sanitarny bez opieki medycznej, transport sanitarny z podstawową opieką medyczną, transport sanitarny z opieką medyczną..

 • Wynik                                                  (. zip)Zawiadomienie o wyborze oferty:
 

Bytom: Dostawa produktów leczniczych od 01.07.2018 do 30.06.2019 r.

 • Wynik- pak. 2,3,10,12                                                               (. zip)
   
 • Wynik- pak. 1,14,18                                                                   (. zip)
   
 • Wynik- pak. 4,5,6,7,8,9,11,13,15,16,17,19,20                           (. zip)Zawiadomienie o wyborze oferty:

Bytom:Wykonanie remontu pomieszczeń szpitalnych w ramach nakazu Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znajdujących się w: -budynku głównym przy al. Legionów 49, Zakład Opiekuńczo Leczniczy ( II p.) -budynku nr III przy ul. Żeromskiego 7, ciąg komunikacyjny parter -budynku nr V przy ul. Żeromskiego 7, magazyn bielizny czystej i brudnej.”

 • Wynik                                               (. zip)
Rejestr zmian