UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI


Bytom: „Obsługa serwisowa w zakresie napraw i przeglądów, przeglądów technicznych i konserwacji oraz testów specjalistycznych sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”- etap III.
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy        (. zip)
   
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                (. zip)


Bytom: „Obsługa serwisowa w zakresie napraw i przeglądów, przeglądów technicznych i konserwacji oraz testów specjalistycznych sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”- etap II.
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy        (. zip)
   
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                (. zip)


Bytom: Kompleksowa obsługę techniczną polegającą na całodobowej ciągłości bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i systemów w obiektach Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Techniczne utrzymanie ruchu Szpitala w zakresie robót ogólnobudowlanych, ślusarskich i instalacyjnych: wodno - kanalizacyjnych, co., elektrycznych oraz obsługi technicznej gazów medycznych - tj. zamówienie z wolnej ręki."
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy        (. zip)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia        (. docx)
   

Bytom: "Dostawa energii cieplnej do centralnego ogrzewania budynków szpitalnych znajdujących się przy ul. Żeromskiego 7 oraz al. Legionów 49 wraz z dostawa ciepłej wody użytkowej do Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante        (. pdf)
   
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia        (. pdf)
   


Bytom: "Wykonanie remontu pomieszczeń szpitalnych w ramach nakazu Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znajdujących się w:

     - budynku głównym przy al. Legionów 49, Zakład Opiekuńczo Leczniczy ( III p.)

     - budynku nr V przy ul. Żeromskiego 7 – ciąg komunikacyjny w piwnicy”

 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy        (. zip)
   
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia              (. doc)


Bytom: "Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”- etap IX
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia        (. zip)

   


Bytom: "Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”- etap V

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia        (. zip)

   


Rejestr zmian