UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - NEGOCJACJE BEZ OGŁOSZENIABytom: Świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów i dystrybucja posiłków do łóżka pacjenta dla Szpitala Specjalistycznego nr 1 przy ul. Żeromskiego 7 w Bytomiu, Szpitala Zakaźnego, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Al. Legionów 49 w Bytomiu”
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia        (. zip)

Bytom: „Świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów i dystrybucja posiłków do łóżka pacjenta dla Szpitala Specjalistycznego nr 1 przy ul. Żeromskiego 7 w Bytomiu, Szpitala Zakaźnego, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Al. Legionów 49 w Bytomiu”
  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy        (. zip)

 

Rejestr zmian