Ogłoszenia

Bytom: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

·          Data zamieszczenia – 10.11.2017

           Numer ogłoszenia – 614442-2017
 • Ogłoszenie                          (.docx)
 • Pliki do pobrania                        (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ               (.zip)
 • Modyfikacja SIWZ                     (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia                     (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2             (.zip)
 • Modyfikacja SIWZ  2                  (.zip)

Bytom: Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

·          Data zamieszczenia – 30.10.2017

           Numer ogłoszenia – 609172-2017
 • Ogłoszenie                          (.docx)
 • Pliki do pobrania                        (.zip)
 • Modyfikacja SIWZ                     (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia                     (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ                (.zip)
 • Modyfikacja SIWZ 2                    (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia 2                   (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2              (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert       (.zip)

Bytom: Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych.

·             Ogłoszenie o zamówieniu usługi

·          Data zamieszczenia – 24.10.2017

           Numer ogłoszenia – 606186-2017
 • Ogłoszenie                          (.docx)
 • Pliki do pobrania                        (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert       (.zip)

Bytom: Dostawa produktów leczniczych do 30.6.2018 r.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

·          Data zamieszczenia – 18.10.2017

           Numer ogłoszenia – 412559-2017
 • Ogłoszenie                          (.pdf)
 • Pliki do pobrania                        (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ               (.zip)
 • Modyfikacja SIWZ                     (.zip)

Bytom:Szpital Specjalistyczny Nr 1: Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu” – etap 9

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

·          Data zamieszczenia – 12.10.2017

           Numer ogłoszenia – 601496-2017
 • Ogłoszenie                          (.docx)
 • Pliki do pobrania                        (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ               (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert       (.zip)

Bytom: Dostawa produktu leczniczego Elbaswir + grazoprewir do 31.12.2017r. II.

 

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

·          Data zamieszczenia – 12.10.2017

           Numer ogłoszenia – 403787-2017
 • Ogłoszenie                          (.pdf)
 • Pliki do pobrania                        (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ               (.zip)

Bytom: Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu” – etap 8.

 

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

·          Data zamieszczenia – 19.09.2017

           Numer ogłoszenia – 590257-2017
 • Ogłoszenie                          (.docx)
 • Pliki do pobrania                        (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ               (.zip)
 • Modyfikacja SIWZ                     (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia                (.docx)
 • Protokół z otwarcia ofert     (.zip)
 • Unieważnienie                            (.pdf)

Bytom: Dostawa rękawiczek, drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego.

 

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

·          Data zamieszczenia – 14.09.2017

           Numer ogłoszenia – 588354-2017
 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                        (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ               (.zip)
 • Modyfikacja SIWZ                     (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia                (.docx)
 • Protokół z otwarcia ofert       (.zip)
 • Unieważnienie pak. 6,13,20,21,22,23,24,26,27,28,30,32,33  (.pdf)
 • Odwołanie                            (.zip)
Rejestr zmian