Ogłoszenia

Informacja


Szpital informuje, że postępowania o wartości zamówienia równej bądź przekraczającej kwotę 130 000,00 zł netto  prowadzi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem::https://platformazakupowa.pl/pn/szpital1_bytom 

Szpital informuje, że postępowania przetargowe na usługę ubezpieczenia szpitala prowadzone jest pod adresem:https://suprabrokers.pl/przetargi-medycyna/usluga-ubezpieczenia-szpitala-specjalistycznego-nr-1-w-bytomiu-siwz-nr-268-2020-n-bytom/ 

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, opakowaniowych oraz odpadów z budowy i remontów
 
    Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
    Data zamieszczenia - 30.12.2020
    Numer ogłoszenia - 772477-2020
 • Ogłoszenie                           (.doxc)
 • Pliki do pobrania                 (.zip)
 • Protokol z otwarcia ofert    (.zip)
   

Zakup i dostawa nici chirurgicznych, materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych
 
    Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
    Data zamieszczenia - 29.12.2020
    Numer ogłoszenia - 771424-2020
 • Ogłoszenie                           (.doxc)
 • Pliki do pobrania                 (.zip)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia              (.docx)
 • Wyjaśnienia do SIWZ          (.zip)
 • Modyfikacja do SIWZ 2      (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert      (.zip)
 • Unieważnienie                      (.pdf)Dostawa rękawiczek i jednorazowego sprzętu medycznego, drobnego sprzętu wielorazowego oraz utworzenie depozytu sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endoskopii Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
 
    Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
    Data zamieszczenia - 28.12.2020
    Numer ogłoszenia - 2020/S 252-635116
 

Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek i depozyt soczewek, dostawa materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej, dzierżawa aparatu do witrektomii przedniej, tylnej i fakoemulsyfikacji wraz z laserem oraz dostawa leku Aflibercept dla potrzeb Oddziału Okulistyki
 
    Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
    Data zamieszczenia - 15.12.2020
    Numer ogłoszenia - 2020/S 244-603914
 


Kompleksowa obsługa techniczna polegającą na całodobowej ciągłości bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i systemów w obiektach Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Techniczne utrzymanie ruchu Szpitala w zakresie robót ogólnobudowlanych, ślusarskich i instalacyjnych: wodno - kanalizacyjnych, co., elektrycznych oraz obsługi technicznej gazów medycznych i technicznych.
 
    Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
    Data zamieszczenia - 07.12.2020
    Numer ogłoszenia - 761243-2020
 • Ogłoszenie                           (.doxc)
 • Pliki do pobrania                 (.zip)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia              (.docx)
 • Protokół z otwarcia ofert    (.zip)
   

Dostawa leków do apteki szpitalnej 3
 
    Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
    Data zamieszczenia - 06.11.2020
    Numer ogłoszenia - 2020/S 217-530102
 

Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
 
    Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
    Data zamieszczenia - 21.10.2020
    Numer ogłoszenia - 599095-2020
 
 • Ogłoszenie                           (.doxc)
 • Pliki do pobrania                 (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.zip)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia              (.docx)
 • Protokół z otwarcia ofert    (.zip)
   
Pomoc pod nadzorem personelu medycznego w opiece przy pacjencie, zapewnienie transportu wewnętrznego oraz kompleksowe sprzątanie obiektów dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu wraz ze stałym uzupełnianiem dozowników ściennych, podajników i wkładów
 
    Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
    Data zamieszczenia - 21.10.2020
    Numer ogłoszenia - 2020/S 205-499478
 
 

Dostawa rękawiczek i jednorazowego sprzętu medycznego oraz drobnego sprzętu wielorazowego
 
    Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
    Data zamieszczenia - 25.09.2020
    Numer ogłoszenia - 2020/S 187-449258
 


Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych.

    Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
    Data zamieszczenia - 21.09.2020
    Numer ogłoszenia - 586991-2020
 • Ogłoszenie                               (.docx)
 • Pliki do pobrania                     (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert       (.zip)

Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych.

    Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
    Data zamieszczenia - 07.09.2020
    Numer ogłoszenia - 581913-2020
 • Ogłoszenie                               (.docx)
 • Pliki do pobrania                     (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ              (.zip)
 • Modyfikacja do SIWZ              (.zip)
 • Modyfikacja do SIWZ  2          (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert          (.zip)
 • Unieważnienia                          (.pdf)
Zakup aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowe Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.
 
    Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
    Data zamieszczenia - 24.07.2020
    Numer ogłoszenia - 2020/S 142-348797
 

Dostawa leków i płynów infuzyjnych do apteki szpitalnej 2.

    Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
    Data zamieszczenia - 24.06.2020
    Numer ogłoszenia - 2020/S 120-291492

https://platformazakupowa.pl/transakcja/358510

Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1: transport sanitarny bez opieki medycznej, transport sanitarny z podstawową opieką medyczną, transport sanitarny z opieką medyczną

    Ogłoszenie o zamówieniu -
usługi
    Data zamieszczenia - 10.06.2020
    Numer ogłoszenia - 549725-N-2020
 • Ogłoszenie                               (.docx)
 • Pliki do pobrania                     (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert       (.zip)
   
Dostawa produktów leczniczych od 01.07.2020 do 30.06.2021 r.

    Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
    Data zamieszczenia - 24.04.2020
    Numer ogłoszenia - 2020/S 081-190452

https://platformazakupowa.pl/transakcja/338829

Dostawa leków i płynów infuzyjnych do apteki szpitalnej oraz dostawa leku Talidomid na import docelowy.

    Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
    Data zamieszczenia - 20.03.2020
    Numer ogłoszenia - 2020/S 057-135322


https://platformazakupowa.pl/transakcja/328579

Rejestr zmian