Ogłoszenia

Bytom: Dostawa produktów leczniczych od 1.7.2018 do 30.6.2019 r..


·           Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

·        Data zamieszczenia – 13.04.2018

         Numer ogłoszenia – 160807-2018
 • Ogłoszenie                          (.pdf)
 • Pliki do pobrania                        (.zip)Bytom: Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji oraz testów specjalistycznych sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.


·           Ogłoszenie o zamówieniu usługi

·        Data zamieszczenia – 30.03.2018

         Numer ogłoszenia – 538814-2018
 • Ogłoszenie                          (.docx)
 • Pliki do pobrania                        (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ               (.zip)
 • Modyfikacja SIWZ                     (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia                     (.docx)
 • Protokół z otwarcia ofert        (.zip)
 • Unieważnienie pak. 1,2,3,11.1;14,19,20,22,23,26,29,30,31,33,35,38,39.1;44,47,50,54,55.
                                                         
  (.zip)

k


 

Rejestr zmian