Ogłoszenia

Bytom: Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek oraz dostawa materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

·        Data zamieszczenia – 13.12.2017

         Numer ogłoszenia – 632262-2017
 • Ogłoszenie                          (.docx)
 • Pliki do pobrania                        (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ               (.zip)
 • Modyfikacja SIWZ                     (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert        (.zip)

Bytom: Kompleksowa obsługa techniczna polegającą na całodobowej ciągłości bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i systemów w obiektach Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Techniczne utrzymanie ruchu Szpitala w zakresie robót ogólnobudowlanych, ślusarskich i instalacyjnych: wodno - kanalizacyjnych, co., elektrycznych oraz obsługi technicznej gazów medycznych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane

·        Data zamieszczenia – 28.11.2017

         Numer ogłoszenia – 623520-2017
 • Ogłoszenie                          (.docx)
 • Pliki do pobrania                        (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ               (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert        (.zip)
 • Unieważnienie                             (.zip)

Bytom: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

·          Data zamieszczenia – 10.11.2017

           Numer ogłoszenia – 614442-2017
 • Ogłoszenie                          (.docx)
 • Pliki do pobrania                        (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ               (.zip)
 • Modyfikacja SIWZ                     (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia                     (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2             (.zip)
 • Modyfikacja SIWZ  2                  (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert       (.zip)

Bytom: Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

·          Data zamieszczenia – 30.10.2017

           Numer ogłoszenia – 609172-2017
 • Ogłoszenie                          (.docx)
 • Pliki do pobrania                        (.zip)
 • Modyfikacja SIWZ                     (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia                     (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ                (.zip)
 • Modyfikacja SIWZ 2                    (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia 2                   (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2              (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert       (.zip)

Bytom: Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych.

·             Ogłoszenie o zamówieniu usługi

·          Data zamieszczenia – 24.10.2017

           Numer ogłoszenia – 606186-2017
 • Ogłoszenie                          (.docx)
 • Pliki do pobrania                        (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert       (.zip)

Bytom: Dostawa produktów leczniczych do 30.6.2018 r.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

·          Data zamieszczenia – 18.10.2017

           Numer ogłoszenia – 412559-2017
 • Ogłoszenie                          (.pdf)
 • Pliki do pobrania                        (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ               (.zip)
 • Modyfikacja SIWZ                     (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert       (.zip)

Bytom:Szpital Specjalistyczny Nr 1: Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu” – etap 9

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

·          Data zamieszczenia – 12.10.2017

           Numer ogłoszenia – 601496-2017
 • Ogłoszenie                          (.docx)
 • Pliki do pobrania                        (.&l
Rejestr zmian