Ogłoszenia

Bytom: Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

    Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
    Data zamieszczenia - 14.02.2019
    Numer ogłoszenia - 514261-2019


 • Ogłoszenie                                (.docx)
 • Pliki do pobrania                     (.zip)
 • Wyaśnienia do SIWZ              (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert      (.zip)
Bytom: Dzierżawa mikroskopu operacyjnego okulistycznego z systemem wizualizacji tylnego odcinka gałki ocznej podczas operacji witrektomii tylnej.

    Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
    Data zamieszczenia - 14.02.2019
    Numer ogłoszenia - 514236-2019


 • Ogłoszenie                                (.docx)
 • Pliki do pobrania                     (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert      (.zip)Bytom: Wykonanie remontu pomieszczeń szpitalnych w ramach nakazu Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znajdujących się w: -budynku głównym przy al. Legionów 49, Zakład Opiekuńczo Leczniczy ( II p.) -budynku nr III przy ul. Żeromskiego 7, ciąg komunikacyjny parter -budynku nr V przy ul. Żeromskiego 7, magazyn bielizny czystej i brudnej oraz pracownia RTG -budynku nr IV przy ul. Żeromskiego 7, pomieszczenie socjalne radiologów -budynku nr I przy ul. Żeromskiego 7, klatka schodowa.

    Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
    Data zamieszczenia - 09.01.2019
    Numer ogłoszenia - 501860-2019


 • Ogłoszenie                                (.docx)
 • Pliki do pobrania                     (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ             (.zip)
 • Modyfikacja do SIWZ             (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia                 (.docx)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2           (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert       (.zip)Bytom: Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w zakresie: ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej.

    Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
    Data zamieszczenia - 19.12.2018
    Numer ogłoszenia - 663178-2018


 • Ogłoszenie                               (.docx)
 • Pliki do pobrania                     (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ             (.zip)
 • Modyfikacja do SIWZ             (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia                 (.docx)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2          (.zip)
 • Modyfikacja do SIWZ 2           (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert       (.zip)Bytom: Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych.

    Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
    Data zamieszczenia - 04.12.2018
    Numer ogłoszenia - 657198-2018


 • Ogłoszenie                                (.docx)
 • Pliki do pobrania                     (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ             (.zip)
 • Modyfikacja do SIWZ             (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2          (.zip)
 • Modyfikacja do SIWZ 2           (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia                  (.docx)
 • Protokół z otwarcia ofert       (.zip)


Bytom: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu – etap 3.

    Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
    Data zamieszczenia - 13.11.2018
    Numer ogłoszenia - 646947-2018


 • Ogłoszenie                                (.docx)
 • Pliki do pobrania                     (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ             (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2          (.zip)
 • Modyfikacja do SIWZ             (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert      (.zip)

Bytom: Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawę soczewek, utworzenie depozytu soczewek, dostawę materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej, dzierżawę aparatu do witrektomii przedniej, tylnej i fakoemulsyfikacji wraz z laserem dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

    Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
    Data zamieszczenia - 08.11.2018
    Numer ogłoszenia - 646078-2018


 • Ogłoszenie                                (.docx)
 • Pliki do pobrania                     (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ             (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2          (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3          (.zip)
 • Modyfikacja do SIWZ              (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia                  (.docx)
 • Protokół z otwarcia ofert       (.zip)

Bytom: Dostawa produktu leczniczego ibrutynib do 30.06.2019 r.

    Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
    Data zamieszczenia - 02.11.2018
    Numer ogłoszenia - 481816-2018

postępowanie przetargowe prowadzone za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/transakcja/169248


Bytom: Dostawa produktów leczniczych niwolumab oraz glekaprewir + pibrentaswir do 30.6.2019r.

    Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
    Data zamieszczenia - 16.10.2018
    Numer ogłoszenia - 450384-2018


 • Ogłoszenie                                (.pdf)
 • Pliki do pobrania                     (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ             (.zip)
 • Protokół z otwarcia ofert      (.zip)