Władze szpitala



Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
mgr Władysław Perchaluk
Sekretariat, telefon: (32) 396 32 51

e-mail: w.perchaluk@szpital1.bytom.pl


p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr. n. med. Mirosława Cichocka
Sekretariat, telefon: (32) 396 32 51

e-mail: info@szpital1.bytom.pl


Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Infrastruktury
mgr inż. Zenon Przywara
Sekretariat, telefon: (32) 396 32 51

e-mail: info@szpital1.bytom.pl


p.o Naczelna Pielęgniarka
mgr pielęgniarstwa Aneta Wąsek
tel: (32) 396 33 05

e-mail: a.wasek@szpital1.bytom.pl

Główny Księgowy
mgr Kinga Wieczorek
tel: (32) 396 32 09

e-mail: ksiegowa@szpital1.bytom.pl



ADMINISTRACJA

SEKRETARIAT DYREKTORA NACZELNEGO

Specjalista:                 Agnieszka Janik
Telefon:                       (32) 396-32-51
e-Faks:                         (32) 750-50-34

e-mail:                        info@szpital1.bytom.pl



DZIAŁ KADR

Kierownik:                   Joanna Kuczyńska

Telefon:                       (32) 396-32-32

e-mail:                        kadry@szpital1.bytom.pl

 



DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Kierownik:                   Kinga Wieczorek
Telefon:                       (32) 396-32-19

e-mail:                        ksiegowosc@szpital1.bytom.pl

 

 



DZIAŁ ORGANIZACJI LECZNICTWA I STATYSTYKI

Kierownik:                    Justyna Cichy
Telefon:                        (32) 396-32-20

(32) 396-32-21

(32) 396-32-96

 

e-mail:                          j.cichy@szpital1.bytom.pl

     

                                    organizacjalecznictwa@szpital1.bytom.pl

                                    ol@szpital1.bytom.pl

                                    statystyka@szpital1.bytom.pl

 


DZIAŁ ORGANIZACJI I INFRASTRUKTURY

Kierownik:                   Tomasz Filaszkiewicz
Telefon:                      (32) 396-32-17

 


e-mail:                    dzo@szpital1.bytom.pl

                                 techniczny@szpital1.bytom.pl
                                 a.grela@szpital1.bytom.pl

                               
 

 

 



SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 


Telefon:                       (32) 396-33-32

e-mail:                         zampub@szpital1.bytom.pl

 



BHP


Telefon:                       (32) 396-32-91

e-mail:                         bhp@szpital1.bytom.pl


 




INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

                                   Natalia Legutko

Telefon:                       (32) 396-32-46

e-mail:                         n.legutko@szpital1.bytom.pl

 



SEKCJA ANALIZ FINANSOWYCH

Telefon:                        (32) 396-32-90

 



SEKCJA PŁAC

Telefon:                        (32) 396-33-31
 



KASA 

Telefon:                        (32) 396-32-71


 



OBSŁUGA INFORMATYCZNA
   
Telefon:                        (32) 396-32-38
                                

e-mail:                         informatyk@szpital1.bytom.pl

 


Rejestr zmian