Kontakt

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1


ul. Żeromskiego 7
41-902 Bytom

Tel.: (32) 39 63 200
Fax.: (32) 39 63 251   
e-mail: info@szpital1.bytom.pl
Skrzynka ePUAP: /SZPITAL1BYTOM/SkrzynkaESP

NIP: 626-034-01-73
REGON: 270235840
Konto: ING Bank Śląski S.A.   58 1050 1230 1000 0023 5039 0619


IZBA PRZYJĘĆ

Kierownik Izby Przyjęć: dr. Krystian Giza


Tel.: (32) 396-32-07
Tel.: (32) 396-32-67ODDZIAŁY SZPITALA

Oddział Okulistyki

Kierownik oddziału: dr n. med. Ewa Herba
Sekretariat: (32) 396 32 55 
e-mail:
okulistyka@szpital1.bytom.pl

Oddział Neurologii

p.o. kierownika oddziału: dr n. med. Witold Opiełka
Sekretariat: (32) 396 32 94
e-mail: 
neurologia@szpital1.bytom.pl

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej  i Gastroenterologicznej

Kierownik oddziału:  dr n. med. Marek Rudzki
Sekretariat : (32) 396-32-03  
e-mail:
chirurgia@szpital1.bytom.pl

Oddział Kardiologii ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru
 
Kierownik oddziału: dr n. med. Mirosława Cichocka
Sekretariat: (32) 396-32-62 

e-mail: kardiologia@szpital1.bytom.pl

Oddział Reumatologii i Rehabilitacji

Kierownik oddziału: dr n. med. Maria Głowacka-Kulesz
Sekretariat: (32) 396-32-34  e-mail:
reumatologia@szpital1.bytom.pl
                                                      sreumatologia@szpital1.bytom.pl

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Aleja Legionów 49
Kierownik zakładu: mgr pielęg Małgorzata Kuduk
Centrala: (32) 281-92-41
e-mail:
zol@szpital1.bytom.pl

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii z Pododdziałem Neurologii

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Katarzyna Wilemska-Kucharzewska
Sekretariat: (32) 396-33-04 
e-mail:
wewnetrzny@szpital1.bytom.pl


Koordynator Pododdziału Neurologii dr n. med. Witold Opiełka 
Sekretariat: (32) 396 32 94
e-mail: 
neurologia@szpital1.bytom.pl


Oddział Hematologii

Kierownik oddziału: dr hab. n. med. Ewa Ziółko
tel. (32) 39-63-317 
e-mail:
hematologia@szpital1.bytom.pl
 
 

Zakład Diagnostyki Obrazowej

ul. Żeromskiego 7
Kierownik zakładu: lek. med. Antoni Knapik
Sekretariat: (32) 396-32-04
e-mail:
rtg@szpital1.bytom.pl


Oddział Obserwacyjno – Zakaźny i Hepatologii

Aleja Legionów 49
Kierownik oddziału: dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz 
Centrala: (32) 281-92-41 
e-mail: statystyka
zakazny@szpital1.bytom.pl


PORADNIE WIELOSPECJALISTYCZNE Ul. ŻEROMSKIEGO 7
Rejestracja tel.: (32) 396-32-44 

– Hematologiczna
– Chirurgiczna
– Okulistyczna 
– Kardiologiczna
– Diabetologiczna
– Endokrynologiczna
– Chirurgii Onkologicznej
– Gastroenterologiczna

– Reumatologiczna
– Neurologiczna

 

PORADNIA MEDYCYNY PRACY ul. ŻEROMSKIEGO 7

Rejestracja tel.: (32) 396-32-22

 

PRZYCHODNIE WIELOSPECJALISTYCZNE Al. LEGIONÓW 49

Rejestracja tel.: (32) 281-92-44
– Wirusowego Zapalenia Wątroby (Rejestracja telefoniczna oraz ustalanie terminów odbywa się w godzinach 9:00 - 13:00)
– Poradnia Chorób ZakaźnychAl. LEGIONÓW 49

Rejestracja tel.: (32) 281-12-59
Fax.: (32) 281-07-14

(
Rejestracja telefoniczna oraz ustalanie terminów odbywa się w godzinach 9:00 - 13:00)


– Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
– Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci
PRACOWNIE

Pracownia Rehabilitacji Medycznej z Pracownią Masażu Leczniczego i Pracownia Laseroterapii
Al. Legionów 49
tel. (32) 281-92-41
       666-071-037
e-mail: rehabilitacja@szpital1.bytom.pl


Pracownia USG
(32) 396-32-37 

Pracownia EEG
(32) 396-32-97

Pracownia EMG, UDP 
(32) 396-32-97 


Pracownia Prób Wysiłkowych
(32) 396-32-62

Pracownia Endoskopii Chirurgicznej
(32) 396-32-82

 

 

Pracownia Tomografii Komputerowej firma Voxel
(32) 397-69-00 

Pracownia Rezonansu Magnetycznego firma Voxel
(32) 397-69-01

 Rejestr zmian